SCHATBEWAKERS

2019

 
 

INTRO


In 2015 wordt het jaar van de ruimte gevierd. Door een aantal organisaties, lokale overheden en actieve burgers is het voornemen geuit om in 2015 een breed maatschappelijk en vakmatig debat over de inrichting van Nederland te organiseren. Naast de gemeente Zoetermeer willen ook wij – Schatbewakers - een bijdrage aan deze manifestatie leveren. Vanuit de gemeente is het project “Een nieuwe omgevingsvisie” voorgesteld. De kern van deze bijdrage is de aandacht die het sociale domein kan krijgen bij de in voorbereiding zijnde structuurvisie. Daarnaast hebben wij als de ‘Schatbewakers’, het gesprek met de gemeente geopend over hoe nu, maar vooral hoe in de nabije toekomst om te gaan met ‘onze’ nieuwe stad.

En wij hebben elkaar gevonden, in een ‘community’ – een tijdelijke vorm van samenwerking - om in 2015 typische Zoetermeerse bijdragen te leveren aan het jaar van de ruimte.


Zoetermeer is bedacht als een nieuwe stad voor 120.000 mensen en is in een halve eeuw gerealiseerd. Wie maakt de stad? Hebben de vakgenoten de stad gemaakt, of zijn het de bewoners die de stad maken en van wie is die stad eigenlijk? Is dat in een groeistad zoals Zoetermeer anders dan in een oud Hollandse stad zoals Haarlem, Delft of Dordrecht? En wat voor stad is Zoetermeer eigenlijk? Achter deze vragen ligt een belangrijke kwestie: wat is Zoetermeer nu, na 50 jaar groeistad geweest te zijn. Wat is de eigenheid van deze stad of ander geformuleerd, een beetje filosofisch…. Wat is de ziel van Zoetermeer?

 

De Schatkamers van Zoetermeer

‘Niet de vraag van de entree of de uitgang is van belang, maar die van de sleutel’.

Uit: De Gerechtsplaats – Gerard van Heel