Over ons

Initiatief

Schatbewakers Willem Hermans en Alcuin Olthof
Schatbewakers Willem Hermans (li) en Alcuin Olthof

“Samen met Willem Hermans heb ik het initiatief genomen tot: Schatbewakers – Zoetermeer. Willem Hermans is stedenbouwkundige en medio 70-er jaren als zodanig werkzaam geweest bij de Gemeente Zoetermeer. Zelf ben ik (net als Willem) bewoner en als architect werkzaam in Zoetermeer en op die wijze betrokken bij het wel en wee van de stad. Architectuur heeft in mijn beleving ook een belangrijke culturele component en vanuit dit beeld beweeg ik mij ook in het culturele veld. Hier komen we elkaar dan opnieuw tegen. In de aanloop naar de reeks stadsgesprekken hebben we overleg gevoerd met andere oud-stedenbouwkundigen, vakgenoten, die de gedachten over de Schatkamers van Zoetermeer delen.” – Alcuin Olthof – schatbewaker.

Bestuur Stichting Schatbewakers
Bestuur Stichting Schatbewakers (van li naar re): Karen van Vliet (s.), Taco Kuiper (vz.) en Richard Koek (p.).

Preambule

“… alle nieuwe steden hebben gemeen dat zij op een gegeven moment veranderen van een blauwdruk in gelaagde, hybride, deels ongeplande oude steden. Dat vergt van deze steden, haar gebruikers, bewoners, bestuurders en bedenkers, een genuanceerde houding ten aanzien van hun eigen vorm: kan er worden afgebroken en overnieuw begonnen worden? Nieuwe ‘steden’ hebben de bijzonder verantwoordelijkheid zich te kunnen en moeten bezinnen op welke delen van hun ‘gemaakt’ stadslichaam ze willen behouden, welke ze willen veranderen en wat ze echt willen toevoegen. Dit betekent een reflectieve stedenbouw waarin architectuurgeschiedenis, architectuur, stedenbouw, landschap en planning naadloos in elkaar overlopen. Architectuurhistorici, maar ook betrokkenen bij het destijds maken van de stad dienen zich nuttig te maken. Dat kunnen wij doen door intelligentie, kennis en overzicht te injecteren en de transformatie van de stad op te laden met historische, sociale en culturele achtergronden en dus met ingrediënten voor toekomstige ontwikkelingen.”

Met dank aan het artikel van de Crimsons “De New Town” en de kritische kanttekeningen van Erik Pool

Deze tekst heeft ons geïnspireerd tot het formuleren van de volgende doelstelling voor stichting Schatbewakers.

DOELSTELLING

Stichting Schatbewakers zet zich in voor het ontsluiten en samen met derden actief onder de publieke aandacht brengen van de recente Zoetermeerse stadsgeschiedenis op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap.

Zij doet dit door het organiseren van – danwel door het leveren van bijdragen aan – discussieavonden, manifestaties, publicaties en evenementen zoals de Dag van de Architectuur.

De stichting wil de dialoog in de stad over de kwaliteit van Zoetermeer stimuleren vanuit de visie dat het moeilijk is iets zinnigs te zeggen over toekomstige mogelijkheden zonder de eigen geschiedenis te kennen. Vandaar dat wij – als Schatbewakers – van mening zijn dat Zoetermeer zonder expliciete inspanning haar historische potenties onvoldoende zal herkennen en erkennen en daarmee zichzelf te kort dreigt te doen bij de verdere ontwikkeling tot een attractief, vitaliserende en stimulerend stedelijk woon-, leef- en werkmilieu.

Navigate