juni 2016

2 Posts Back Home
Showing all posts made in the month of juni 2016.

Placemaking

Placemaking gaat over het veranderen van een openbare ruimte naar een plek. Door te kijken, te luisteren en vragen te stellen aan de mensen, die deze openbare ruimte gebruiken, er aan wonen of werken, er in verblijven of er doorheen bewegen worden de behoeften en verwachtingen ontdekt. Een plek wordt gedragen door een community; een bij de plek betrokken (geraakte) groep mensen. Zij veranderen de ruimte in een plek, hun plek.

Over het begrip community

Wat is een community? Over de definitie van een community is veel geschreven. Bijna iedereen maakt wel deel uit van een community, maar wat de term precies inhoudt is niet bij iedereen bekend. Door internet, en vooral social media heeft de term community een vlucht genomen. Het is makkelijker dan ooit een community te starten. Om duidelijk te krijgen wat een community precies is, kijken we eerst naar de definities zoals die bekend zijn. Bron: website Freerk Terpstra – april 26, 2010 | bewerkt door Schatbewakers In het boek Handboek Communities geeft Erwin Blom een simpele omschrijving van een community: ‘In zijn simpelste omschrijving is een community een groep mensen met een gezamenlijk doel, belang of interesse.’ De website Ketens & Netwerken definieert een community uitgebreider en vindt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal moet staan: ‘Lokale of virtuele samenwerking waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat. Bedrijven, organisaties en/of groepen burgers…

Navigate