Over het begrip community

Wat is een community? Over de definitie van een community is veel geschreven. Bijna iedereen maakt wel deel uit van een community, maar wat de term precies inhoudt is niet bij iedereen bekend. Door internet, en vooral social media heeft de term community een vlucht genomen. Het is makkelijker dan ooit een community te starten. Om duidelijk te krijgen wat een community precies is, kijken we eerst naar de definities zoals die bekend zijn.

Bron: website Freerk Terpstra – april 26, 2010 | bewerkt door Schatbewakers

In het boek Handboek Communities geeft Erwin Blom een simpele omschrijving van een community: ‘In zijn simpelste omschrijving is een community een groep mensen met een gezamenlijk doel, belang of interesse.’

De website Ketens & Netwerken definieert een community uitgebreider en vindt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal moet staan:

‘Lokale of virtuele samenwerking waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat. Bedrijven, organisaties en/of groepen burgers (nog veelal kunstenaars en wijkbewoners) werken samen aan de ontwikkeling van zorg, veiligheid, onderwijs en/of milieu in de eigen leef- en werkomgeving.’

Op de website van Frankwatching deelt Robert Jan Droogleever de uitkomsten van zijn scriptieonderzoek over communities. Bij zijn onderzoek heeft hij een community vooral als een onlineactiviteit gekwalificeerd: “Een online community is een virtuele plek waar mensen met gemeenschappelijke kenmerken op vaste basis bij elkaar komen, om elkaar direct of indirect te helpen in het verwezenlijken van doelen, verwachtingen en activiteiten door middel van het delen van informatie en ideeën, waarmee zij bijdragen aan het duurzaam ontwikkelen van een gemeenschap”.

Seth Godin schrijft met grote regelmaat boeken en treedt regelmatig op als spreker, onder andere bij Ted.com. Hij praat en schrijft vooral over marketing en communities, tussen mensen en tussen bedrijven en consumenten. In zijn boek Tribe, verwoordt Seth Godin een community als een groep mensen die met elkaar verbonden zijn met een gemeenschappelijk idee en eventueel een sleutelfiguur of leider.

Niet alleen auteurs en sprekers hebben een beeld over communities. Op internet zijn veel gebruikers en deelnemers actief. Op LinkedIn is er, na mijn vraag, een discussie over de definitie van een communitie ontstaan. Jeroen Kratsborn, Internet Marketing bij PAM, Lifehacking, LinkedIn Workshops en spreker op evenementen verwoordt een communitie als volgt: ‘In mijn ogen is een community een groep van gelijkgezinden die belangeloos informatie met elkaar willen delen.’

Het is blijkbaar belangrijk om met meerdere mensen in een community te zitten en samen het zelfde idee of doel na te streven. In sommige definities wordt ervan uit gegaan dat een community alleen online kan afspelen. Maar in de meeste gevallen wordt er niet in gegaan of dat virtueel of IRL (In Real Life) moet zijn. Belangrijk is dat het een groep mensen zijn die gezamenlijk een interesse of doel delen. Er wordt niet ingegaan op de manier van communiceren. Wel moet er gecommuniceerd worden, in bijna elke definitie wordt er iets gezegd over informatie delen. Een community waaraan louter passieve deelnemers deelnemen, kan niet bezien worden als een community.

Als ik bovenstaande mag samenvoegen naar één duidelijke definitie, zou ik uitkomen op:

In een community zijn mensen met een gezamenlijk doel, interesse of ideeën verbonden, én communiceren of werken samen met elkaar om samen meer te weten of te kunnen dan ieder afzonderlijk.

Netwerkorganisatie

De scheidslijn tussen een community en een netwerkorganisatie is niet heel groot. Bij een netwerkorganisatie ligt de nadruk meer op samenwerken en organisatie. Managementsite definieert een netwerkorganisatie als:

‘Een expliciet of impliciet samenwerkingsverband dat zich kenmerkt door semi-stabiele relaties tussen autonome organisaties. Door gebruik te maken van elkaars kerncompetenties en specifieke positioneringen ontstaat er meerwaarde voor de gezamenlijke klantenkring.’

Ook hier komen woorden terug als mensen, samenwerken en meerwaarde. Omdat een netwerkorganisatie veel lijkt op een community, wordt er bij deze scriptie ook gekeken naar netwerkorganisaties.

Bronnen

Blom Erwin, Handboek Communities
Godin Seth, Tribes 

http://www.ketens-netwerken.nl/begrippen
http://www.frankwatching.com/archive/2008/03/03/hoe-start-ik-een-online-community/
http://nl.linkedin.com/in/jeroenkratsborn

Reactiemogelijkheid gesloten

Navigate