maart 2016

2 Posts Back Home
Showing all posts made in the month of maart 2016.

Stadsambassade

De verwachting was dat de leegstaande winkel langer leeg zou staan. Het oppervlakte was voor een winkel in de Dorpsstraat van een omvang die te typeren is als iets ‘tussen laken en servet’. Vol enthousiasme bereidden we de doorstart van de Stadsambassade voor en combineerden deze met het zesde stadsgesprek uit een serie georganiseerd door Schatbewakers; een van de kwartiermakers van de Stadsambassade. Het mocht niet zo zijn.  Het zesde stadsgesprek zou een bijzonder karakter hebben als afrondend gesprek van de eerste serie. Dat is gelukt, de oogst van de eerste vijf gesprekken is binnen gehaald, maar na de avond moest de ruimte weer volledig ontruimd en opgeschoond worden. De winkelunit was verkocht. We zijn op zoek naar een nieuwe locatie.   Een manier om de macht in de stad vorm te geven, zijn stadsambassades. Netwerken van mensen die van onderop proberen hun stad te vernieuwen.  Onder de noemer ‘Nieuw Amsterdam’…

Schatbewakers – het zaadje is geplant

Vuurtorenschool 27.03 | 30.06.2012 De polder voorbij – Zoetermeer 50 jaar groeistad. Met de expositie werd het zaadje van de Schatbewakers geplant. Na het bezoek aan de expositie ontstond bij mij de vraag: “Is dit nu de jubileumtentoonstelling onze nieuwe stad en haar ontstaan geschiedenis waardig?”.  Ik miste de verhalen, de laag onder de primaire registratie van de inhoud. Ik ervaar slechts een reproductie van materiaal dat formeel gearchiveerd moet worden en de foto’s die destijds in de folders en het wervingsmateriaal gebruikt zijn. Bekend materiaal dus. Er moet toch meer materiaal zijn dan dit steeds opnieuw hergebruikte materiaal. Ik veronderstel dat de ontstaansgeschiedenis meer rijkdom in zich bergt; in beeld, in verhalen over het proces en de context waarin de plannen destijds vorm kregen. Mijn eigen ontwerpproces wordt beïnvloed door allerhande factoren; muziek die ik luister, boeken die ik lees, gedichten, dansvoorstellingen, die ik bezoek, exposities, excursies naar steden,…

Navigate