Stadsambassade

De verwachting was dat de leegstaande winkel langer leeg zou staan. Het oppervlakte was voor een winkel in de Dorpsstraat van een omvang die te typeren is als iets ‘tussen laken en servet’. Vol enthousiasme bereidden we de doorstart van de Stadsambassade voor en combineerden deze met het zesde stadsgesprek uit een serie georganiseerd door Schatbewakers; een van de kwartiermakers van de Stadsambassade.

Het mocht niet zo zijn. 

Het zesde stadsgesprek zou een bijzonder karakter hebben als afrondend gesprek van de eerste serie. Dat is gelukt, de oogst van de eerste vijf gesprekken is binnen gehaald, maar na de avond moest de ruimte weer volledig ontruimd en opgeschoond worden. De winkelunit was verkocht.

We zijn op zoek naar een nieuwe locatie.  

Een manier om de macht in de stad vorm te geven, zijn stadsambassades. Netwerken van mensen die van onderop proberen hun stad te vernieuwen. 

Onder de noemer ‘Nieuw Amsterdam’ verzamelt Pakhuis de Zwijger verschillende initiatieven van burgers en gemeenschappen die de stad opnieuw proberen vorm te geven. De stad van de toekomst wordt volgens dit initiatief niet vormgegeven op de tekentafel, maar ontstaat van onderop: “vanuit de kracht van mensen en gemeenschappen”. Het initiatief is verspreid over Nederland, met nu ongeveer zo’n 25 stadsambassades, onder de noemer ‘Nieuw Nederland’. En ‘New Europe’ is in de maak.

In de aflevering ‘De macht aan de stad’ zien we Benjamin Barber, voorstander van een wereldwijd parlement van burgemeesters. Landelijke politiek staat te ver af van de burgers, lokaal bestuur is volgens hem beter in staat om mondiale problemen op te lossen.  Het sluit aan bij de triple helix, waar Rob van Gijzel over spreekt. Een samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. De Brainport in Eindhoven, waar Van Gijzel burgermeester is, is er een voorbeeld van.

Dat lokale bestuur is echter nog steeds politiek. En in de samenwerkingsvorm van de triple helix ontbreekt één partij: de burger. Dat gat vullen de stadsambassades van Pakhuis de Zwijger op. Met de kennis die het opdeed in Amsterdam is de culturele organisatie het land ingegaan. Inmiddels zijn er in Nederland al 25 stadsambassades aangesloten en de ambitie is dat er 40 zijn in aan het einde van dit jaar. In die stadsambassades verzamelen zich burgers die zich op welke manier dan ook bezighouden met de stad in transitie: van stadstuinen tot buurtbedrijven, van alternatieve gezondheidszorg in de buurt tot het oprichten van een (technologische) werkplaats met 3D-printers.

Reactiemogelijkheid gesloten

Navigate