februari 2016

1 Posts Back Home
Showing all posts made in the month of februari 2016.

Stadsgesprek #6 – bonus eerste oogst

Het karakter van de gesprekken is steeds interactief geweest. Het thema van deze avond was, ‘de oogst van vijf stadsgesprekken’. In dit zesde gesprek wilden we echter naast het bespreken en vieren van ‘de oogst’ ook doorkijken naar de toekomst. In verband hiermee vroegen we (overigens zonder verplichting) in de uitnodiging van dit stadsgesprek twee voorbereidingen te treffen voor de avond: 1.Neem een hoofddeksel mee waar jij je prettig bij voelt en/of 2.Breng (een afbeelding van) de muziek mee die jij treffend vindt voor de wijk waar je woont (bijvoorbeeld een LP-hoes, of CD-hoes of een foto van de betreffende artiest) 3.BONUS: Breng een roman mee die op de een of andere manier de sfeer draagt van Zoetermeer, zoals jij de stad nu ervaart. De opzet van de avond maakte dat we niet aan al het meegebrachte materiaal en de daarbij behorende verhalen zijn toegekomen. Natuurlijk zijn we wel geïnteresseerd…

Navigate