Zoetermeer zoekt *Stadmakers

*Stadmakers zijn actieve en betrokken burgers die zelf op zoek gaan naar effectieve manieren om hun omgeving leefbaarder te maken. We bouwen aan een community, een netwerk van *Stadmakers.

Er gebeurt veel in Zoetermeer, maar niet altijd weten we precies wat en waar. Door het samen bouwen van een netwerk kunnen we elkaar en onze initiatieven delen, leren kennen. Voel je je aangetrokken en wil je erbij zijn stuur een mail aan: mail@stadmakerszoetermeer.nl 

Mensen maken de stad
Samen maken we onze stad

*Stadmakers Zoetermeer bijeenkomstSamen met een team *Stadmakers participeren Schatbewakers in het ambtelijk proces van het maken van de Ruimtelijke Strategie Zoetermeer 2040. In open ateliersessies wordt er door het team gewerkt en gereflecteerd vanuit verschillende expertise en interesses. Netwerken worden aan elkaar gekoppeld van mensen die betrokken zijn bij hun (directe) leefomgeving. De stad is nooit af en continue in beweging.

*Stadmakers zijn actieve en betrokken burgers die zelf op zoek gaan naar effectieve manieren om hun omgeving leefbaarder te maken.

Het ambtelijke team zoekt aansluiting op de verschillende gemeentelijke beleidsvelden. Stadmakers kunnen zich vrijer bewegen en werken vanuit principes en met stadsprofielen, zoals:

De hongerige stad.

In haar boek ‘De hongerige stad’ beschrijft Carolyn Steel allerlei actuele problemen voortkomende uit de manier waarop we eten. Ze volgt in het boek het spoor van ons voedsel, van het platteland tot de stad, via markten en supermarkten, keukens en eettafels, afvalverwerking en terug, en vraagt zich af hoe wij voedsel kunnen benutten als een manier om onze steden beter te begrijpen, beter te ontwerpen, en leefbaarder te maken.

Steel schetst vervolgens een helder beeld van de impact van de moderne voedselproductie op onze planeet en op ons leven en verschaft inzicht in hoe het zo gekomen is en hoe we verder moeten. De hongerige stad is uiterst actueel, indringend en onmisbaar. 

Een stad met een verleden.

Na 1962 groeide Zoetermeer in korte tijd van dorpsgemeenschap met nog geen 7.000 inwoners tot een samenleving met meer dan 128.000 inwoners (voorjaar 2024). Maar het blijft een stad in ontwikkeling. Nu moet gewerkt worden aan straks. Daarvoor is het goed om terug bekijken naar wat en hoe we dat deden; een stad maken. 

De stad is uitgegroeid tot haar grenzen, dus het verder bouwen aan de stad, de opgave gaat veranderen; van vrij ‘in het weiland’ naar binnenstedelijk verdichten.

De stad staat de komende jaren opnieuw voor grote uitdagingen als het gaat om thema’s zoals wonen, mobiliteit, energie, gezondheid, economie en voorzieningen. 

De keuzes van nu hebben invloed op de stad van straks. 

Reactiemogelijkheid gesloten

Navigate