Symposium – Post 65 erfgoed en stadsontwikkeling

Met een blik op het verleden vooruitkijken
naar de toekomst van de stad

De nieuwe stad Zoetermeer bestaat nu 60 jaar en in deze periode is er heel veel gebouwd. Dit heeft een staalkaart aan stedenbouwkundige ontwerpvisies en bijzondere en experimentele bouwplannen opgeleverd. Hoe waarderen we dit Post 65 erfgoed en hoe gaan we hier in de toekomst mee om?

Zoetermeer 60 jaar New Town

Zoetermeer 60 jaar New Town AVATAR_GEELIn het kader van het jubileumjaar Zoetermeer 60 jaar New Town wordt het symposium Post 65 erfgoed en stadsontwikkeling georganiseerd. Wij willen u van harte uitnodigen om op 29 november 2022 dit symposium over de recente geschiedenis en toekomstige ontwikkeling van Zoetermeer bij te wonen.

Symposium Post 65 Erfgoed

De gebouwen en wijken uit de periode vanaf 1965 vormen ons jongste erfgoed, het zogenoemde Post 65 erfgoed. Veel gebouwen en gebieden uit deze periode worden komende tijd getransformeerd, verduurzaamd of gesloopt. De stad en haar inwoners veranderen tenslotte voortdurend. Daarom is het urgent deze periode in kaart te brengen en de kernwaarden te bepalen.

Zoetermeer loopt voorop in de inventarisatie van haar Post 65 architectuur en stedenbouw. De uitkomsten hiervan worden op het symposium gepresenteerd. Tegelijkertijd roept het in kaart brengen vragen op. Wat is de relatie tussen het specifieke karakter van het Post 65 erfgoed en de toekomstige ruimtelijke opgaven? En op welke manier kunnen de waarden van dit erfgoed voor de toekomst worden geborgd?

Wat staat er op het programma?

  • Lezingen: onder leiding van Simone Rots (INTI) komen de volgende onderwerpen en sprekers aan de orde:
  • Contrei (voorheen Flexus AW) maakte de erfgoed inventarisatie (Post-45) voor Zoetermeer. Marcel van Winsum presenteert de studie op dit symposium.
  • Like Bijlsma (PBL en SUBoffice architecten) zoomt in op de ideeën van de maakbaarheidsgedachten en de geplande stad.
  • Dafne Wiegers (AHH Architectenbureau Herman Hertzberger) gaat in op demogelijke transformatie van gebouwen.
  • Panelgesprek met Anita Blom (RCE), Job Posner (Synchroon) en René van der Velde (TU Delft, Landschapsarchitectuur en Urban Forestry) en de zaal over de vraag welke rol het jonge Post 65 erfgoed speelt in de toekomstige ontwikkeling van de stad.
  • Excursies: Voorafgaand het middagprogramma met de lezingen en het panelgesprek zijn er onder leiding van gidsen verschillende excursies door Zoetermeer georganiseerd.

Aanmelden

Datum: dinsdag 29 november 2022
Locatie: CKC & Partners, Leidsewallen 80, Zoetermeer
Tijd: 10.00 – 17.30 uur

10.00 uur Ontvangst met koffie en thee
10.30 – 12.30 uur Excursies o.l.v. gids
12.30 uur Lunch
13.15 – 16.30 uur Presentaties en discussie
16.30 – 17.30 uur Borrel

Livestream: Het plenaire middaggedeelte met presentaties en discussies tussen 13.15 en 16.30 uur kan ook worden gevolgd via een livestream

Excursie 1: Stadshart (wandelen) – Het Stadshart van Zoetermeer is uniek omdat de winkelstraten zijn opgetild. Onder deze bovenstad voor voetgangers liggen de wegen, parkeerplaatsen en de tramlijn. Het programma van het centrum is een bijzondere mix van woningen en voorzieningen. Momenteel zijn er plannen meer woningen toe te voegen. Onder leiding van Willem Hermans (stedenbouwkundige en Schatbewaker).

Excursie 2: Meerzicht en Entree (fiets) – In deze wijk is prachtig te zien hoe eind jaren 1960 de omslag plaatsvond van hoogbouw naar laagbouw. Dit resulteerde in de bekende koepeltjeswoningen van Benno Stegeman en de experimentele woningbouwprojecten de woondekken (Ton Alberts) en het Pleintjesplan (Leo de Jonge). Onder leiding van Mirja Hoogeveen (stedenbouwkundige gemeente Zoetermeer). NB: fietsen zijn beschikbaar.

Excursie 3: Palenstein (wandelen) – De oudste wijk van New Town Zoetermeer is door herstructurering behoorlijk veranderd. Diverse galerijflats zijn vervangen door nieuwbouw en Palenstein wordt aardgasvrij. Toch is hier ook nog een aantal Post-65 iconen te zien zoals de terrasflats van Wim Davidse en Leo de Jonge en het Erasmuscollege (Van den Broek en Bakema). Onder leiding van Foke de Jong (stedenbouwkundige gemeente Zoetermeer).

Deelname is gratis

Organisatie:
Gemeente Zoetermeer, Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS), ArchitectuurPunt Zoetermeer, Schatbewakers en Onze Zoetermeerse Bouwsociëteit (OZB) NB: Het kan voorkomen dat u de uitnodiging voor dit symposium via verschillende organisaties ontvangt.
Eénmaal aanmelden volstaat.

Reactiemogelijkheid gesloten

Navigate