Ga voor het Centraal Park

Een mooi initiatief van de PvdA om de bewoners van de stad te vragen wat er moet gebeuren met de Eneco-gelden. En hoe zouden we in deze vraagstelling de zienswijze van Schatbewaker op het creëren van ‘Een plek voor en van de stad’ kunnen delen?

Ga voor de realisatie van het Centraal Park!

Centraal Park Zoetermeer plattegrondAl vele jaren wordt gesproken over het verbinden van het oude Dorp met het nieuwe Stadshart. Beleidsmatig zijn de twee, de organisch gegroeide dorpskern en het planmatig bedachte centrum, met elkaar verbonden.

Er wordt gesproken over ‘EEN binnenstad’. Ruimtelijk ontbreekt die verbinding nog. In de afgelopen jaren hebben bewoners en organisaties samen gewerkt met het maken van plannen.

Bureau Sant & Co heeft met alle input en suggesties een definitief schetsontwerp opgesteld dat leidt tot een kwalitatieve en hoogwaardige ingreep; een plek voor  en van de stad.

Zo kan aan Zoetermeer een nieuwe betekenisvolle openbare groene ruimte worden toegevoegd. Een centraal park voor iedere Zoetermeerder. De keuze voor andere prioriteiten heeft ertoe geleid dat deze plannen niet tot uitvoering zijn gekomen.

Het proces is – vooralsnog – gestopt. Is het vrijkomen van de Eneco-gelden niet een mooie kans om dit plan te realiseren? Laten we een deel van dat geld aan de gehele Zoetermeerse gemeenschap besteden door ‘Een plek voor en van de stad’ op de uitvoeringsagenda te plaatsen.

Reactiemogelijkheid gesloten

Navigate