De schatkamers

In de voortvarendheid van het maken van onze nieuwe stad was er weinig tijd voor reflectie en terugkijken. Er moest gewerkt worden! Het belang van stilstaan en reflecteren op dat wat ontworpen en gerealiseerd was werd niet onderkend.

Gelukkig is het mensen niet vreemd om aan het materiaal dat ze maken (tekeningen, schetsen) ook emotionele waarden toe te kennen en als het op het bureau dan niet bewaard wordt, nemen we die tekening mee naar huis.

Dat is tenminste ons beeld van hoe het gewerkt kan hebben.

Wij zijn geïnteresseerd in de context waarin de plannen uitgewerkt werden, omdat we van mening zijn dat het ontwerpproces onder invloed staat van die context. 

Wie in het verleden leeft, heeft geen toekomst.

“Wie het verleden vergeet is gedoemd het te herhalen” – George Sayantana

# Schatkist #Schatkamer #kluis #brandkast

Reactiemogelijkheid gesloten

Navigate