Het werkschema

Na de zes stadsgesprekken (gehouden in 2015/16) zijn we als Schatbewakers begonnen aan het voorbereiden en houden van een reeks van 10 bijeenkomsten in de wijken van onze stad. Voor 2018 hebben we nog 7 open gesprekken te gaan, die onderdeel uitmaken van onze Zoektocht naar de Ziel van Zoetermeer.

OPZET  

We willen de wijken ingaan om met de mensen van de wijk de onzichtbare achterkant van de zichtbare woonomgeving op te diepen. Het wordt een poging om samen met hen anders te kijken naar de stad die hen toch zo vertrouwd is. We willen de kracht van elke wijk, de heldenverhalen, de crisis uit het verleden, de ervaringen van elke dag en de plannen voor morgen tot leven brengen. We zij nieuwsgierig naar die verhalen en willen met wijkbewoners de komende periode in gesprek gaan. 

De nieuwe reeks gesprekken zijn net als de stadsgesprekken opgezet als een open dialoog. Mensen kunnen hun zienswijze, ervaringen of verhalen inbrengen. Er is geen project waar je voor of tegen moet zijn, of andere remmende doelgerichtheid. Een dialoog heeft als doel om sa- men tot nieuwe inzichten te komen. Daarmee verschilt een dialoog van een debat (het overtuigen van de ander). Het voeren van een dialoog vraagt specifieke vaardigheden, vooral luisteren, inleven en het opschorten van oordeel. 

In de afgelopen periode hebben we als Schatbewakers al met een groeiend aantal Zoetermeerders kennis gemaakt. We hebben per wijk een kleine verzameling berichten, adressen, gesignaleerde problemen en opvallende eigenaardigheden aangelegd. In het stadsgesprek over de eerste oogst stelden  we de eigenheid van de 10 stadswijken aan de orde. 

We hebben die 10 karakteristieken gebruikt als de opmaat voor het vervolg. Nu zijn we bezig via bestaande structuren als wijkverenigingen, belangen organisaties, sociaal maatschappelijk werk en betrokkenen bij educatieve en culturele activiteiten contacten te leggen om de dialoog aangaan. Daarnaast komen uit de door ons aangelegde verzameling ‘berichten uit de samenleving’ namen van betrokken burgers en actuele kwesties, die mede de agenda voor de serie wijkgesprekken zullen beïnvloeden. 

Reactiemogelijkheid gesloten

Navigate