Kralenspel

Het Kralenspel is een spel met betekenissen, opvattingen, waarden, meningen. Die rijg je aaneen, als kralen aan een ketting, zodat er een schouwspel van denkbeelden ontstaat. 

KralenspelDoel is steeds een thema of kwestie zodanig te analyseren dat je het op een waarachtige en elegante manier kunt presenteren in de vorm van een kralenspel.

De onderzoeker tracht vanuit de empirische wereld van zijn ervaring op te stijgen naar het idee door de systematische analyse van 10 ‘kralen’ of sets van vragen, verdeeld over vier niveaus van onderzoek: de externe wereld van feiten, de interne wereld van de persoon, dat wil zeggen diens houding of gevoel, de polen van het dialectische spel van betekenissen  en de ideale vorm van de idee, de visie.

Voor het Stadsgesprek #6 hadden wij als Schatbewakers onze 10 kralen geduid. Tien kralen voor 10 wijken of gebundelde wijken (zie slideshare).

Reactiemogelijkheid gesloten

Navigate