Entree Zoetermeer

Het vervolg van mijn zeepkistpresentatie was een on-site rondleiding. Hierin werd duidelijk hoeveel mensen het gebied eigenlijk niet kennen. De waterpartij waar ik een voorstel voor deed werd niet gezien door mensen die er dagelijks langs kwamen. 

Dus daar lag de eerste actie; het gebied zichtbaar maken. Het afzomen met bomen maakt de parkeerterreinen onzichtbaar vanaf de openbare weg. Destijds (eind 70-jaren) een gebruikelijke manier om ‘het blik’ niet het beeld te laten bepalen.

Dat deze actie goed pro-actief uitgevoerd zou kunnen worden liep stuk op het krachtenspel tussen de ambities van de gemeente en de eigenaar/ontwikkelaar. Posities moesten eerst duidelijk worden en dat is een proces dat tijd kost. Dat de gemeente het parkeerterrein ook nog zag als mogelijkheid om de uitbestede functie van de gemeentewerf te faciliteren kwam de mogelijkheid om pro-actief aan de bekendheid van het gebied (en haar potenties) te werken niet ten goede.

Maar nu is er een stap gemaakt. De struiken die het zicht op de entree van het Boerhaave Building blokkeerden zijn gerooid en het hek is gedemonteerd. Opeens heeft het gebouw een zichtbare entree aan de Boerhaavelaan.

In de plannen voor het gebied (ENTREE) blijft het gebouw staan en zal onderdeel uitmaken van het niet-wonen programma. 

Op 09 oktober 2021 zal een eerste event plaatsvinden, waarbij de belangstellenden en omwonenden uitgenodigd worden om kennis te nemen van het gebied en de status van de plannen.

Alcuin Olthof – schatbewaker
september 2021

Bovenste foto: ©Willem Hermans

Reactiemogelijkheid gesloten

Navigate