Stadsmaquette

Mijn verhaal begint bij de ruimte die ingericht ging worden ter inspiratie van mogelijkheden, kansen en goede voorbeelden uit andere steden. Het leek mij een goed idee om hierbij het stuk van de Dorpsstraat uit de stadsmaquette te laten zien en te gebruiken. Natuurlijk wist ik dat er in plaats van de maquette tegenwoordig luchtfoto’s gebruikt werden. Het gebruiken van het relevant deel zou dus niets verstoren of open plekken achterlaten. Hoe groot was mijn verbazing dat bij navraag mij vertelt werd dat de maquette in de afvalcontainer gedumpd was. Niks bewaren!

Herhaaldelijk vertelde ik in verschillende ontmoetingen over mijn verbazing en het ‘weggooien’ van dit werkstuk. Hoeveel uren, hoeveel geld maar ook geduld en toewijding was geïnvesteerd in dit bouwproces? Hoe was dit mogelijk?

StadsmaquetteErgens vanuit het rondzingende verhaal onstond het geluid dat er restanten waren, beschadigd maar er waren restanten. Er werden namen genoemd en opnieuw vragen gesteld. Doorvragen, niet opgeven. Mensen aangespreken… en heel langzaam werd het verhaal duidelijker. De maquette was alleen uit het zicht gehaald en de verschillende stukken opgestapeld. 

Dat is waar we de maquette terugvonden. Ondertussen is de maquette verplaatst naar een ‘safe-house’.

#Stadsmaquette #Zoetermeer

Reactiemogelijkheid gesloten

Navigate