Wees zuinig op jong cultureel erfgoed, ook als het ‘lelijk’ is!

Bron: website Post65

Op de opiniepagina van Trouw verscheen in januari 2022 een hartverwarmend pleidooi voor een zorgvuldige omgang met ‘lelijke’ post65 gebouwen. De adviseur in het publieke domein Bene Colenbrander geeft meerdere argumenten voor de stelling dat lelijkheid geen reden tot sloop is.

Allereerst is in elk museum van moderne kunst lelijke kunst te vinden die we toch waarderen.

Ten tweede verandert het idee van mooiheid en lelijkheid voortdurend. Zelfs het Binnenhof werd in de negentiende eeuw als oude meuk genomineerd voor sloop.

Ten derde: lelijk of niet, met de sloop van dit soort gebouwen gaan geschiedenis en identiteit van de stad verloren.

Bovenste foto: ©Alcuin Olthof – Schoongesloopt casco van voormalige Abvakabo FNV

Reactiemogelijkheid gesloten

Navigate