Stadstheater Zoetermeer

Door zitting te nemen in hun programmaraad en verslagen en artikelen te schrijven leveren Schatbewakers een bijdrage aan ArchitectuurPunt Zoetermeer. Dit artikel betreft een bijdrage van Schatbewakers aan de reeks ‘Het gebouw van de maand’.

OPENBARE GEBOUWEN

In het stadshart dienden volgens het projectteam -zoals het in een binnenstad betaamt- karakteristieke stedelijke gebouwen aanwezig te zijn. Je moet daarbij denken aan gebouwen zoals een warenhuis, een stadhuis, een bibliotheek en een theater. Vanaf 1978 zijn in dat gemeentelijk projectteam verkennende studies van openbare gebouwen verricht. De Haagse architect Sjoerd Schamhart werd benaderd voor wat toen het uitvoeringscentrum (lees theater) werd genoemd, architect Jan Verhoeven voor het activiteitencentrum (nu bibliotheek) en Ton Albers voor het stadskantoor/stadhuis, nu ook bekend als Forum.

Stadstheater Zoetermeer tekening

PLANONTWIKKELING BINNENSTAD

Gedurende de jarenlange planontwikkeling is er niet alleen met architecten geschoven, maar ook met locaties. Bezwaren van bewoners tegen een te hoge toneeltoren hebben ertoe geleid dat het theater van de hoek Londonstraat/Engellandlaan naar de huidige locatie is verplaatst. Door het daar aanwezige hoogteverschil van 6 meter is het gebouw op twee niveaus toegankelijk gemaakt. Hans van Beek (Pro architecten, opvolger van Sjoerd Schamhart) heeft door het zorgvuldig situeren van publieksruimten het gebouw op twee niveaus geopend. Publieksruimtes zijn ruimtes als entree, foyer en theatercafé.

UITDAGENDE LOCATIE

Het is lastig om een gebouw zoals een theater met twee voorgevels te ontwerpen. Bij het Zoetermeerse stadstheater is dat goed gelukt door twee gevels van een entree te voorzien. Die entrees zijn gekoppeld door binnen en buiten brede trappen, gescheiden door een opvallende glazen pui over twee verdiepingen. De derde gevel, gelegen aan de Duitslandlaan, is op initiatief van de architecten voorzien van een kantoorgebouw in vier bouwlagen. De arcade onder deze kantoren fungeert als ‘droogloop’ naar en van de naastgelegen parkeergarage. En de vierde gevel is blind en zit via de los- en laadruimte van het theater vast aan de parkeergarage en het aangrenzende bioscoopcomplex.

TONEELTOREN

De toneeltoren is aan die zijde voorzien van een door de Amerikaanse kunstenaar Jeffrey Shaw ontworpen elektronisch scherm annex mededelingenbord. Het complex zit theater-technisch goed in elkaar. Het wordt geroemd om zijn technische mogelijkheden en sfeer en beschikt naast een grote zaal inclusief balkon met 728 zitplaatsen. Daarbij ook over een gelijktijdig bruikbare kleine zaal met ruim 200 zitplaatsen.

UPDATE

Recentelijk is het horeca-concept vernieuwd en dat heeft geleid tot een terras op het verhoogde Cadenza-plein en een (te)trendy-achtige herinrichting binnen van foyer en theatercafé. Bouwen en verbouwen horen bij een levendige binnenstad en het theater als stedelijk fenomeen en architectonisch object kan ook dat wel aan.

auteur: Willem Hermans
stedenbouwkundige/schatbewaker
oktober 2020

Stadstheater tekening interieur

Reactiemogelijkheid gesloten

Navigate