Nawoord uit magazine

We werken aan een tweede magazine. In onze queeste hebben we hiervoor weer voldoende materiaal verzameld. In de voorbereiding kijk ik terug naar het nawoord uit het eerste magazine…

Uit magazine | herfst 2016*

Met de stadsgesprekken is ons initiatief tot leven gekomen. 

Maar ondertussen gebeurde er meer. We raakten betrokken bij de Stadsambassade, namen zitting in de werkgroep voor de architectuurgids, hielpen mee de Dag van de Architectuur vorm te geven en gaven ons advies bij de Toekomstvisie van de Dorpsstraat | Zomerzorg.

Onze activiteiten maken dat we gevraagd werden ons te presenteren in de Raad – de Commissie Samenleving en commissie Stad (21.03). 

We plannen een serie van tien wijkgesprekken en ook daar zal opnieuw (publiekelijk) verantwoording voor afgelegd worden in een tweede publicatie. 

In een vervolg op het doorkijken naar de mogelijkheden van het Kralenspel als werkmethodiek hebben we een verkennende avond in de Dorpsstraat georganiseerd. De geluiden zijn positief en we gaan ons idee voor een vervolg vanuit deze methodiek concretiseren. We gaan dit magazine gebruiken voor het uitdragen van de eerste oogst, maar ook als één van de bronnen voor die wijkgesprekken. Het Stadsmuseum vroeg onze mening over hun keuze voor de startdatum van de eerste bouwactiviteiten in Palenstein als mogelijke datum voor een stadsfeest.

Vanuit één van de verhalen uit het tweede stadsgesprek ontstond het contact met kunstenaar Mark de Weijer en een idee om samen te werken over het thema ‘landschap’. 

Verder vragen gevonden schatten als ‘behoud van de buurtidentiteit’ of ‘het belang van ommetjes’ om reactie van directbetrokkenen.

Van de stadsgesprekken maakten we ook digitale registraties die we willen bewerken tot eenvoudig toegankelijke weergaven. 

Een bij de realisatie betrokken ontwerper maakte ons attent op het feit dat het in 2017 25 jaar geleden is dat de Floriade gehouden werd in Zoetermeer. Destijds voor Zoetermeer een beeldbepalende en vormende opgave. Wapenfeiten die ons bestaan legitimeren. Initiatieven die een uitwerking vragen in het besef dat we de stadsgesprekken nog een vervolg kunnen geven. We geven onszelf voorlopig de tijd om verder te zoeken. Zorgvuldig, open en gedegen. 

Een houding die resulteert in ‘150 weken Schatbewakers’. 

Reactiemogelijkheid gesloten

Navigate